Poslovni naslov podjetja

Vsak podjetnik se na začetku poslovanja vpraša, kje bo njegovo podjetje imelo registriran poslovni naslov podjetja. Nekateri se odločijo, da ga bodo imeli kar na domačem naslovu, drugi na lastni poslovni lokaciji, tretji pa na poslovnem naslovu nekega drugega podjetja. V nadaljevanju bomo vsakemu od teh treh načinov namenili nekaj besed.

Veliko podjetnikom domače okolje predstavlja osnovno lokacijo za delo, zato se jih velika večina odloči za registracijo podjetja na naslovu njihovega stalnega ali začasnega prebivališča. Toda veliko od njih ima težave s pridobitvijo soglasja lastnika stanovanja ali soglasja sosedov v večstanovanjskih zgradbah, za opravljanje njihove dejavnosti, zato raje poiščejo drugo možnost registracije svojega podjetja.

Podjetnik lahko poslovne prostore najame in podjetje registrira na lokaciji najetih prostorov. Najem omogoča podjetniku bolj profesionalen pristop k poslovanju, večjo kredibilnost, večjo fleksibilnost in večjo ustvarjalnost.  Kljub vsem tem prednostim, pa je treba opozoriti, da so lahko stroški najema poslovnih prostorov zelo visoki za podjetnika, ki s poslovanjem šele začenja.

Mnogo cenejša rešitev je registracija podjetja na poslovnem naslovu drugega podjetja. Lahko se pa odločite samo za najem poslovnega naslova. V tem primeru boste lahko izbirali med prvovrstnimi lokacijami, ki bodo prispevale k bolj profesionalni predstavitvi podjetja, najemodajalec pa bo poskrbel, da se bo pošta preusmerjala na vaš stalni naslov.  Nekateri ponudniki virtualnih pisarn vam bodo omogočili tudi občasen najem delovnega mesta ali sejne sobe za sestanek z vašimi strankami.

Na kratko smo vam predstavili vse tri možnosti registracije poslovnega naslova podjetja. Seveda nekaterim ustreza en naslov, spet drugim drug. Vsak način ima svoje prednosti in svoje slabosti. Od posameznika pa je odvisno kako se bo odločil.